luni, 2 aprilie 2018

CDLIX. VELIKDEŠIN POZDRAV


  Isukrast i uzkrasnal!


   Ne sámu u Guleméja Post, ali u Velildešnotu Vreme, negu furt, treba da žuvejmi idin istensć krastijánsći žuvot, ij seku denj treba da probami da se udkážimi ud hargjevotu i da badimi udlačni da právimi sám dubro. Tuj da-j ištimi ud Guspudina Boga ud své sarc.

   Guspudine Bože, pu uzkrasnénjtu na toja Sin, si predelel smraćta i si utoril pate, kojtu mámi kantu véčnija žuvot.
Te molimi, da mu pudnuviš pu toja Duh Svet, za i nija da uzkrasnimi i da varvimi u videlnata na žuvota.

   Uzkrasnenjitu na Guspudina Isukrasta da vu dunesi u sarcáta MIR i RÁDUS!
   Nideti zabráve či:
   - Isukrastovata sadba i bili križa
   - Négva cél i blá milata
   - Négva uzrok sti bli vija
.

Vu žéla sréćni, palni sas milus i mir, ij blažéni Velikdešni práznici!

 (Otkas u emisjata na banátsci balgarsći palcensći jazéći na Rádjo Timišvár u  01 april 2018 gudina. Ubádnu ud Piry RÁDULOV).
                                                                                       P.R,

duminică, 4 martie 2018

CDLVIII. ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ЧУЖБИНА "СТЕФАН ГЕЧЕВ", 2018 Г.

Млади приятели,
          През 2018 г. Държавната агенция за българите в чужбина ще проведе двадесет ивторото издание на Детско-юношеския литературен конкурс „Стефан Гечев”.  По регламент, право на участие в него имат деца и юноши от българските общности в чужбина на възраст от 6 до 18 навършени години.  
Праз тази година предлагаме следните две теми:
„България в моите мечти”
и
„Българското културно наследство – част от съкровищницата
на Европа и света ”
Скъпи участници,
Първата тема в Литературния конкурс „Стефан Гечев” дава възможност да сенапишат литературни произведения, свързани с българските традиции и история,красивата природа на България, дома и семейството, родния край. Те могат да бъдат посветени на бележити годишнини от родната ни история.  През 2018 г. се навършват 140 години от Освобождението на България, 170 години от рождението на Христо Ботев, 145 г. от обесването на Васил Левски, 155 години от рождението на Алеко Константинов, 140 г. от рождението на Пейо Яворов,  115 г. от рождението на Джон-Винсънт Атанасов, учен, създател на първия електронен цифров компютър.  
Втората тема е посветена на Европейската година на културното наследство – 2018, както и на председателството на България на Съвета на Европейския съюз. България е дала много на света и тази предизвикателна тема е начин всеки един от вас да сподели своята гледна точка. 

Краен срок за получаване на творбите: 30 април 2018 г. Резултатите ще бъдат обявени през втората половина на месец май, 2018 година. Класирането ще се извърши в три възрастови групи: първа група: от 6 до 10 г.; втора група: от 11 до 14 г.; трета група: от 15 до 18 г. Няма жанрови и видови ограничения - всеки участник може да напише върху избраната от него тема есе, разказ, приказка, съчинение, стихотворение или да подготви презентация по темата.
Писмата с литературните творби трябва да съдържат следната информация за автора: лично и фамилно име, учебен клас и навършени години, учебно заведение/българско училище. С оглед подготовката на традиционното тържество за връчване на наградите на победителите, молим всички участници да предоставят телефон за връзка с родителите.
Желателно е творбите да бъдат изпращани по електронната поща като прикачени файлове. Ако това не е възможно, използвайте обикновената поща. Нашият адрес е:
Държавна агенция за българите в чужбина (за литературния конкурс), бул."Дондуков" 2-А, София 1000 Bulgaria

За допълнителна информация: Лили Спасова, координатор на конкурса; телефон: ++359 2 935 06 72;  телефон/факс: ++359 2 935 06 51; Е-mail:l.spasova@aba.government.bg
Конкурс по изобразително изкуство за деца и юноши от българскитe общности в чужбина “България в моите мечти” 2018 г.
06.02.2018
Млади приятели,
През 2018 г. Държавната агенция за българите в чужбина ще проведе за седемнадесети път Международния конкурс по изобразително изкуство „България в моите мечти”. По регламент, право на участие в него имат деца и юноши от българските общности в чужбина на възраст от 6 до 18 навършени години. Всички, които желаят да участват в конкурса могат да изберат една или две от следните теми за рисунка: 
Българските традиции
Живата природа на България
Моят дом, моето семейство
Моят роден край
Всеки участник трябва да изпрати не повече от две рисунки с размери до 35/50 см., като може да се използва всякаква техника: акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, колаж. Творбите не трябва да се паспартират и няма да бъдат връщани на авторите. На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъде  отбелязана избраната тема и следните данни за контакт:

◊ лично и фамилно име на автора, точен адрес, електронна поща
◊ учебен клас и навършени години
◊ учебно заведение/българско училище
Моля, обърнете внимание: във връзка с  подготовката на тържеството за връчване на наградите на победителите, задължително трябва да бъде посочен и телефон за контакт с родителите. Авторите, които не са написали четливо всички посочени дани ще затруднят работата на журито и  няма да могат да участват в класирането.
Крайният срок за получаване на рисунките е 30 април 2018 г. Изпращайте творбите на следния адрес:
Държавна агенция за българите в чужбина
bul. Dondukov 2А,
Sofia 1000, Bulgaria
(за конкурса за детска рисунка)
Класирането ще се извърши в три възрастови групи: първа група: от 6 до 10 г.;  втора група: от 11 до 14 г.; трета група: от 15 до 18 г.Резултатите ще бъдат обявени през втората половина на м. май 2018 г. на сайта на ДАБЧ (www.aba.government.bg). Всички класирани участници ще бъдат уведомени за присъдената награда. Както всяка година, отличените рисунки ще бъдат представени на специално организирана изложба в края на м. юли. Допълнително ще бъдат съобщени точната дата и мястото на тържеството по връчване на наградите на победителите.

За допълнителна информация: тел.: ++359 2 935 06 54; e-mail:m.yankulova@aba.government.bg
Маргарита Янкулова, координатор на конкурса
Пожелаваме ви успех! Очакваме с нетърпение и радост отново вашите рисунки!
Международен конкурс по пеене „Любка Рондова“ - 2018
06.02.2018
Държавната агенция за българите в чужбина обявява откриването на осмото издание на Международния детско-юношески конкурс по пеене „Любка Рондова“ - 2018. Съгласно регламента на конкурса, право на участие в него имат деца и юноши от българските общности в чужбина на възраст от 6 до 18 г. Участниците ще бъдат разпределени в две категории:
1.      Индивидуални изпълнители, които ще бъдат класирани в три възрастови групи: Първа група - от 6 до 10 г.; Втора група - от 11 до 14 г. и Трета група - от 15 до 18 г.
2.      Колективни изпълнители, които ще бъдат разпределени в две групи: „Дует-трио“ и „Вокални групи и ансамбли“.
Желаещите могат да участват с изпълнения на български фолклорни, детски и популярни патриотични песни.
Всички участници трябва да изпратят качествени записи на техните изпълнения на аудио или видео-файлове (във формат  МР3 или МР4) с размер на файла - до 5 минути, или да  предоставят линкове за достъп  до изпълненията им, както и могат да изпратят записи на техните изпълнения, записани на компакт дискове (CD / DVD).
           
            Към записа е задължително да бъдат приложени следните данни:
-        лично и фамилно име на изпълнителя,
-        навършени години,
-        точен адрес на изпълнителя,
-        име и контактни данни на учебното заведение,
-        учебен клас,
-        имена/телефон/e-mail на родителите,
-        име/телефон/e-mail на музикалния ръководител;
-        e-mail – за контакт с изпълнителя.
           
            Крайният срок за получаване на материалите е 30 април 2018 г.
            Изпращайте материалите  на следния електронен адрес, като изисквате обратна информация и уверение за тяхното получаване:

или на пощенски адрес:

Държавна агенция за българите в чужбина
(за певческия конкурс на ДАБЧ „Любка Рондова”)
bul. Dondukov 2А,
Sofia - 1000,
Bulgaria

            Резултатите ще бъдат обявени през втората половина на май 2018 г.
            Всички участници ще получат грамоти за участие.
            Отличените изпълнители ще получат дипломи и подаръци на специално организирано тържество в края на м. юли т.г. Участниците, присъстващи на официалното връчване на наградите (след прослушване) ще имат възможността да се включат в музикалната програма на тържеството с техни изпълнения.

За допълнителна информация:

тел.: 00359 2 935 06 60 -  Иванка Славчева – гл. експерт в ДАБЧ и координатор на конкурса

Сърдечни поздрави от мен и успех на всички участници!
Лили Спасова

CDLVII. MANENIJA PRINC

Preubarnata ud Ána Marijka BODOR, rudéna KÁLÁPIŠ
     Gulema rádust usešteš i prežuvevaši gá vidiši či ima interes za náša hubanćija májćin jazić. Čujmi či ima hora kujatu se trudati i se borati da ubugatejati nášta kultura. Istenata ji či flezvami u idini gulemi šaroći, dalboći visoći, i dalaći “svet”, sveta na universálnata pismena literátura, i ne sámu kujatu čeka da badi preubarnata i na banátsći balgarsći – palćensći jazić.
     Još idini uzork za rádus i ondz či ima i obštini kujatu pu tejnite mamáče sa si dáli isapt či ni treba da izgubati  taze prelega, da pumágati za napičetvanjétu na takvize knigi, i s tuj  i tija za imati kako da prejgrájati.
    Taze kniga i idna takvaze prelega.

 Cigurnu či sinca znájti véći prékaskata na Manenija Princ napisana ud Antonie de Saint - Exupéry, taj či ništa vu ja tulmáča tolkuse, ama za zabeleža či i pregladena ud Akademijata ud Áustrija, za tuj, dvám čekam da ja prečeta!CDLVI. AKU NI PIŠIŠI… UD TOJTA OLE.

“AKU NI PIŠIŠI, NA BLOGA-TI IDIN DENJ, ZA ZNÁŠI TI, AKU NI PIŠIŠI DVÁDNI ZA ZNÁJATI TOJTE BLIŽNICI, AKU NI PIŠIŠI TRIDNI ZA ZNÁJATI SATE”.

         Istena, gulema istena, makár aku ni glás báš za bloga, ama i taj giltva. Viditi vija, áz ni piša tuke či sam platéni, či treba seku denj, seku nedele ali seku mesec da si napráva “normata” za taj da si zasluža lejčitata. Áz piša ud mojta samusébna ole, bizi nikakva morenj. Báš za tuj imami tolkuse prázni dene, no teze sétnite, za žálust báš sam bili jaku bulnávi. Ondz denj sam si dušali ud špitále, détu sa me operirali u glavata, mlogu taška operácja, prez kujatu zafálemi na Guspudina Boga či sam menali, sam stánali i sam celi,  na kujatu i nužnu mlogu vreme za da se guda na kráka, i etu či véć snoštu sa me uluváli bulevite ud bubrec, kájči kámacite sa krénali da se butati. No puléku, puléku s pomušt božja za badi na dubre.
     Sam šteli sám sa pudela s vas teze novusti, za da ni me nisliti mákuču marzelivi. Le ništa piša za uredénite sreštenjéta s prelegata na  “3 Márt – Dene na Balgárja”, makár či sa bli uredéni mlogja takvize sreštenjéta. Ništa piša, out, pu kaćétu znájti ništa piša za neštu  na kujétu nisam zal deli. I ne bulesta me i prečla da zama del… za žálust.
     S taze prelega zafálemi na sate unezi kujatu sa me ukurážvali, i nisa bli málku, makár či rodnija denj sam gu “praznékuvali” u špitále, na bolnija odari.

     BOG DA VU DARI SINCA S MLOGU, MLOGU ZDRÁVU!

luni, 5 februarie 2018

CDLV. RIMSKA KATULIČÁNSKA PARAĆIJA LUGOŽ


Piry RÁDULOV i bili izprátini u V-ta gudina, práktična u RIMSKA KATULIČÁNSKA PARAĆIJA LUGOŽ

   U oktober meseca 1716-ta gudina áustrijskata imperjálna ármja i uslubudila váruša Timišvár ud turcete. Otu zimata se-j dubližvala, katánte, oficirete i drugjate hora ud ármijata sa se zasélili u seláta ud naoklu Timišváre. Katu sa stégnali u Lugož, tuka sa usnuvali idna obštnust, na  levija breé na técata Timiš, taj zváni po kasnu: Nemsćija Lugož.

   Na 7 máj 1718, ud Árád stága  Páter Gábriel Gáil, gardiján na manastire na minorite, i toj proba da usnuji idna katuličánska obštnust s dupusténjétu na  guvernátore Mercy i na biskupa  Ládislau Nadasdy. Ud parenj kalugjerete sa žuveli u idna kašta na mestutu détu siga i Ličeja „Brediceanu”. U 1739-ta gudina Pater Storkovics Pius, kojtu i sledili P. Gábriel Gáil, i kupili s lejvete na kalugjerete zemete na sigášnija manastir. U 1733-ta gudina, P Storkovics prášte molba na guvernatore Mercy i išti dupusnénji da izgradi idna čarkva. Taz molba i blá udubréna na  19 máj, i u 14 juni 1733 i ugudini parvija kámak (ćarmida) na čarkvata, kámak pusveténi ud Mayer Gabor, kanonik na Čenádskata Diečeza. Čarkvata i blá pusveténa na Svetotu Trojstvu.
   U 1735-ta gudina, na Svetu Trojstvu i blá udslužna parvata sveta misa u taze nova čarkva. Pud čarkvata i blá izgradéna idna kripta(pudrum). Parvija kalugjer kojtu i bili zakupán tuka i bili Páter Storkovics Pius, pučinati na 6 áugust 1736-ta gudina. Za kasu vreme i pučinali i négva kapelán Hiacinthus a Ponte, tojest na 22 november 1737-ta gudina.
   Ud počnivanj plafone na čarkvata i bili napravini ud darvu, a udgore na ultáre i blá izgradéna idna čtvartita turna. Dzonjtata sa bli zakačni na idna skela pukraj čarkvata du 1805-ta gudina.
   Preku vremeto čarkvata i premenela hargjevi vremeta i mlogu umenuvanjéta.  I blá narušna ud turcete u 1788-ta gudina. Áustrijsćija králj Iozef II-ja, sled katu i zal del na sveta misa i ubićáli pomuš za uprávenjétu i dumestvanjétu na čarkvata. U 1796-ta gudina počniva gradenjétu na turnata, kujatu i blá svaršna u 1814-ta gudina.
   Na čarkvata ud van i napisanu: “Deo uni in esentia trino in personis Patri Filii Spiritui Sancto pii reddite vota vestra in spiritu et veritate”
Sigášnite jorgane sa napravni u 1926-ta gudina ud firmata Wegenstein.
U 4 márt 1807-ta gudina na čélu, napreći ultáre i blo napisanu:  “Tibi omnipotenti Deo sit in loco sancto Gloria”.
Si u unuj vreme i blá ugudna sveticata na Svetu Trojstvu ud na ultáre.
   Saháta ud na turnata i bili ugudini ud májstura Spindler Josef, toj i  bili za parva féć 12-ete saháte ud na pláde na 28 máj 1829 za radusta na sate stanovnici.
Gulemata kandilnica (vlášći: candelabru) i blá harizana ud Zsidák Agoston u 1874-ta gudina.
   Prebrojvanjétu na horata (rečensaminta) ud 1900-ta gudina ubážde či u unuj vreme u grada Lugož sa stanuvali 7439 vernici katuličáne.
Kurénta i bili baknati u čarkvata u 1928-ta gudina.
Čtirte sigášni dzonjta sa bli blagusvéni u 20 oktober 1928-ta gudina, tija sa bli izleni u Árad ud meštera Ferdinand Hönig i négvite sinve.
   U máj meseca na 1932-ta gudina se-j krénalu dumestvanjétu i udpuštenjétu na saroku na carkvata. Rabotata i blá svaršna u 1933-ta gudina. Tugázi sa se izgradili i dvete turni ud kanu na pate. Novu  dumestnata čarkva i imála 35 métera dalgja i 12 métera šaroka.
   Čarkvata i izgradéna u stila na kasnáčevija barok izmešeni s elemene ud klásičisma. Dzonjtata sa bli ugudni da bijati na kurént u 1974-ta gudina. Sétnotu pudnuvevani, vatre u čarkvata se-j dugudilu u 1975-ta gudina. U 2007-ta gudina i blá umenata sas sém sata instalácja na kurénta. Vankašnu, sétnata féć čarkvata i blá dumesta  u 2010-ta gudina.
   U 2011-ta gudina sa bli dumestni dzonjtata, sa ji bli umenati jazicte,  darvotu kujétu gj darži i moturete, i ji blá ugudna digitálna komanda.
Čarkvata i izdaržála 281 gudini s pumušta na  minoritite guspudinve, ama i na vernicite kujatu nisa máreli da pumágati za tejnotu izdaržénji.
Sétnija kalugjer minorit i bili Páter Elmar Kroner, ud 1992-ta gudina paraćijata i vládana ud misnici ud Timišvárskata Diečeza.

”Idno dite bizi rodnici i kača idna lagja biz vetar, nikade ništi stégni nidgji, rodnitite bizi dicá sa kača vetara u pustinjétu, duj biz nužda i nu ustáve ništu sled négu”.


vineri, 2 februarie 2018

CDLIV. ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО

Уважаеми сънародници, партньори и приятели,

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“ е инициатива, посветена на Националния празник на България.  За трета поредна година "Сдружение Азбукари" и Единение „Българи за България“ организират многохилядно хоро на 3 март. Целта е да пробудим българите в страната и по света със символа на Единението, енергията, силата на духа и тялото – българското хоро. Желанието ни е, в деня на Националния празник, всички българи в Родината и по света да се обединим, да се хванем за ръце и да изиграем кръшни, красиви хорА, символ на българщината и националната ни идентичност. 

Центърът на събитията ще е столицата на България, на 03.03.2018 г., в парка Заимов, начало 12 часа. Призоваваме всички българи в този час да проведат хорА в малките и големите населени места у нас, както и в културните центрове, българските посолства и училища, площадите, дворовете и домовете на българите по света.

В тази връзка отправяме към Вас молба за разпространение на информацията относно събитието и съдействие за организирането на празнични хора у нас и сред българските общности в чужбина. Каним всички българи, фолклорни ансамбли, професионални групи и любители по всички краища на света да се включат в каузата „ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“, за трета поредна година на 03.03.2018 г.

Ще бъдем благодарни да заснемете видео на Вашето хоро, с кратък поздрав към всички българи по света. Изпратете Вашия клип на официалната страница на „Българи за България“ във фейсбук или на „Сдружение Азбукари“. Активността ни ще покаже, че българският дух е жив, че българските общности в чужбина уважават традициите си и имат национално уважение и гордост. „ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“ изгражда мост на хорото по целия свят.

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“ Ви призовава да направим вълна на единението. Заедно ще вдъхновим всички сънародници да отбележим с любов Националния празник на България. Нека да докажем, че България уважава традициите си и има национално самочувствие. Да покажем на Националния празник на България, че сме уникални, че сме българи, че сме НАРОД. 
Реченото да бъде сторено!


Поздрави,
Екипът на „Сдружение Азбукари“ и Единение „Българи за България“miercuri, 24 ianuarie 2018

CDLIII. PARVITE PROJEKTE

      Sam pisal još za “Grup de Acțiune Locală Asociația Timiș Torontal Bârzava” GAL TTB taj kaćétu gu imenuvami na kasu nija. Etu či parvite 4 projekte sa menali parvata trepka i sled katu komisjata gji udubrila za čekati udubrevanjétu i na AFIR.

      Aku nisti sapćásali sámu 100 hiljadi euro sa se iskali, i s sate ima 330 hiljadi, taj či ima još mestu za projekte, i možiti da se uluviti u pisanj. I aku se mislimi či taze i sámu parvata sesja utorna, zajéstu bi trebalu da se uluviti u rabota. Se nadevami či za  ima i projekte napisani ud nášte banátsći balgare palćene. Mlogu uspeh!