sâmbătă, 22 iulie 2017

CCCLXXX, DUBRE DUŠLÁ ŠTEFÁNIJÁ BOKŠÁN    Se rádvati rodnicite, stárite rodnici, brájće i sistri, čičve i nánne, učve i učnáj, bližni i prijatele, s idna hurta, satu sélu i ne sámu. Bréšća ima idin nov clen.

    Prebráni u čarkvata smi zal del na kraštenjetu na Štefánija. Smi bli pukraj tejnite rodnici Mariška i Florin i pukraj tejnite krasnici.

   Tija sa ja dunéli u čarkvata za da prejami toze sakraménat.

  Néka da Blažéna Divica Marija da te prejami pud tejnata ubrámba, da rastéši kača istenska  katuličánka.

 Purasti i žuvej u taze skapa katuličánska vera i dunesi rádus na tojte rodnici i milni! 


sâmbătă, 15 iulie 2017

CCCLXXIX. KRIZMÁNJ U DÉNTA

KRIZMÁNJ ALI PUTVARDÉNJ

      Taze 2017-ta  gudina, u sabuta 8 juni, katuličánskata čarkva ud Denta i prejala  27 mládi za da si putvardati verata. U svetata misa udslužna s počnivanj ud 10 saháte,  teze mládi ud nášta paraćija sa bli krizmini ud Msgr. Johann Dirschl – generálin vikár na Timišvárskata biskupija.
Po dole predstávemi reda na pesmite ud taze sveta misa.PESMI       CÂNTECE

KRIZMÁNJI        SFÂNTUL MIR           BÉRMÁLÁS
                                         DENTA                                                   8 JULI 2017
Na flezvanji

Toze-j dene, toze-j dene
Kojt' Bog mu gu-j dál, kojt' Bog mu gu-j dál
Rádvaj ti se, rádvaj ti se,
Boga faleti, Boga faleti!
Toze-j dene, kojt' Bog mu gu-j dál,
Rádvaj ti se, Boga faleti!
Toze-j dene, toze-j dene,
Kojt' Bog mu gu-j dál.

Isus ij Bog, Isus ij Bog,
Kogut' služimi, kogut' služimi,
S vernus služeti, s vernu služeti,
Négvot' ime svet', négvot' ime svet'
Isus ij Bog, kogut' služimi,
S vernus služet, négvot' ime svet'
Isus ij Bog, Isus ij Bog,
Nég da služimi !

Isus za dod', Isus za dod',
Kogut' čekami, kogut' čekami,
Sas idno sarc', sas idno sarc',
Dájt' da-g slávimi, dájt da-g slávimi
Isus za dod', kogut' čekami,
Sas idno sarci, dájt' da-g' slávimi,
 Isuse ilá, Isuse ilá, Tébe čekami !


Na počnivanjétu na Sveta Misa

Părinte sfânt, când văd întreaga lume
Ce ai creat-o prin al tău cuvânt,
Fiinţele ce-mpodobesc natura,
Ce le susţii cu braţul tău cel sfânt

Ref. Atunci îţi cânt, puternic Creator,
Ce mare eşti ! Ce mare eşti !
Al lumilor măreţ Stăpânitor,
Ce mare eşti ! Ce mare eşti !


Privirea când mi-o-nalţ şi văd minunea
Mulţimea aştrilor lucind pe cer,
Frumosul soare ca şi mândra lună
Plutind atât de falnic prin etern. Ref.

Când răsfoiesc cu râvnă Cartea sfântă
Şi văd noianul tău de îndrumări
Cum pe aleşii tăi, o, bun Părinte,
Îi copeşeşti cu binecuvântări. Ref.

Iar când zdrobit şi fără de putere
Mă voi afla aproape de mormânt,
De sus din cer trimite-mi mângâiere,
Să am şi-atunci tărie ca sa-ţi cânt. Ref

Gloria

Ref. Sus în cer Domnului preamărire,
Pe  pământ, pace fie-ntre oameni.
Lăudăm cu credinţă pe Domnul
Şi din inimă îi mulţumim.

Tată Sfânt, Creator preaputernic,
Eşti stăpân pe pământ şi în ceruri,
Fă să fie a ta-mpărăţie,
Facă-se ne-ncetat voia Ta. Ref.

O, Isuse, Tu eşti Salvatorul,
Tu ridici ale lumii păcate,
Tu domneşti în vecie cu Tatăl,
Te rugăm să ai milă de noi. Ref.

Slavă şi ţie Duhule Sfinte,
Dumnezeu ca şi Tatăl şi Fiul.
Te rugăm peste noi azi revarsă
Şi iubire şi pace şi har. Re
Sled parvotu čatenji

Jesus I belive ! (x 3)
I Belive in You ! (x2, x1)

Isuse u Téb' vervam !  (x 3)
Isuse u Téb' vervam !  (x2, x1)

Isuse' n Tine cred ! (x 3)
Isuse' n Tine cred ! (x2, x1)
Aleluja ! (x3, x2, x1)

Sled drugotu čatenj

Veni Sancte Spiritus ! (x4)
Ilá o Duše Sveti !  (x4)
Vino Duhule Preasfânt !  (x4)

U vremeto na krizmanjétu

Vino, Duhule Preasfânt,
Şi trimite pe pământ,
A ta luminoasă rază.

Al săracilor Părinte,
Dătător de cele sfinte,
Vino, şi ne luminează.

Bunule Mângâietor,
Oaspete prea iubitor,
Dulcea noastră răcorire.

Tu în trudă alinare,
În căldură eşti răcoare,
Mângâiere în mâhnire.

Peste cei ce ţi se-nchină
Tu revars-a ta lumină,
Harul tău îmbelşugat.

Pentru-a omenirii vină,
Firea-ntreagă acum suspină,
Grav rănită de păcat.

Spală ce e întinat,
Udă tot ce e uscat,
Vindecă ce e rănit.

Moaie tot ce-i împietrit,
Încălzeşte ce-i răcit,
Şi îndreaptă ce-i greşit.

Celor care te cinstesc,
Şi pe tine te slujesc,
Dă-le harul înşeptit.

Răsplăteşte a lor iubire,
Cu suprema fericire,
Sus în raiul nesfârşit.

Na álduvanji


Rodul muncii noastre punem pe altar,
Doamne, Tu transformă-l în izvor de har.
Plini de credinţă cu aceste daruri
Şi viaţa noastră ţi-o închinăm.


Totodată, Doamne, noi îţi oferim
Toată munca noastră, tot ce suferim.
În bucurie şi în durere
Uniţi cu Tine dorim să fim.

Sfânt
Nášta pesenj farka,
Pu sat svet razširva,
Náša glás Te sláve,
Pejém svet si Bože.

Ref: Svet, svet, svet si Bože.

Viš hubus na sveta
U puljtu cvećá
Slušej ptic u gura
Pesenjta-j razširva.

I nija smi tuka
Dicá vésel raja
Nášte sarcá pejat
Tébe slávna pesma.

Na prečistivanji


În faţa ta, Isus iubit, vin azi încrezător,
Căci Tu eşti Dumnezeu slăvit şi blând Mântuitor .
Tu stai ascuns sub vălul sfânt al tainei din altar
Şi-mparţi la cei de pe pământ al mântuirii dar.


Pe cruce Tu mi-ai dovedit iubirea ce o ai,
Păcatul meu l-ai ispăşit ca să mă duci la rai.
Şi-aici în Sfântul Sacrament, eşti jertfă neîncetat,
Te-arăţi în orişice moment prieten devotat.


Cu drag cuvântul ţi-l ascult şi-n inimă-l păstrez,
Căci merită nespus de mult în toate să-l urmez.
Dă-mi harul tău întăritor să merg pe urma ta,
Isuse, blând Mântuitor, fii călăuza mea.


Eu văd că şi puţinul bun îl fac atât de greu,
De-aceea-ncrederea mi-o pun în ajutorul tău.
Gândindu-mă la drumul strâmt spre mântuirea mea,
Îţi cer, Isuse, harul sfânt şi îndurarea ta.
  

Ilá du vaz nám Bože náš, (x 3)  O ilá du vaz nám.

Tébe žélimi Bože náš, (x 3) O Tébe žélimi.

Prejami mu nám Bože náš (x 3) O prejami mu nám.

Mir mu dunesi Bože náš (x 3) O mir mu dunesi.

Vera dari nám Bože náš (x 3) O vera dari nám.

Mila dáj na nám Bože náš (x 3) O mila dáj na nám.


Sled Sveta Misa

În astă zi frumoasă,
Dăm Maicii lui Isus,
Cântarea noastră-aleasă,
Căci o iubim nespus.

Ref: Slăvim, slăvim, slăvim neîncetat,
Slăvim, slăvim pe cea făr’ de păcat.

Pe gingaşa Fecioară,
Tot corul îngeresc
Cu drag o înconjoară
Şi-n cânt o preamăresc.

Cu dragoste deplină
Oştirea sfinţilor
Pe-a cerului Regină
O laudă în cor.

Şi cerul şi pământul,
Cu glasurile vii,
Îşi înteţesc avântul
În a o preamări.


Preasfânta noastră Mamă,
Cu glasul ei duios,
Necontenit ne cheamă
La Fiul ei Cristos.

Prin Maica Preacurată
Pe Domnul îl cinstim,
Dorind ca-n cer odată
Alăturea să-i fim.

În valea Iria, în luna lui mai,
Fecioara Maria coboară din rai.

Ref. Ave, ave, ave Maria,
Ave, ave, ave Maria.

În raze sclipeşte slovit chipul ei;
Solie aduce la trei ciobănei.

Preasfântă Fecioară surâde frumos
Şi blând le vorbeşte cu glasul duios.

Sunt Neprihănita, din ceruri de sus;
Iubirea-mi de mamă la voi m-a adus.

Le cere să facă ades rugăciuni,
Să spună rozariul, să fie mai buni.

Păcatele lumii adânc o mâhnesc
Ea vrea să-l îmbune pe Tatăl ceresc.

Căinţa-i scăpare atunci când greşiţi
Prin ea păcătoşii pot fi mântuiţi


vineri, 14 iulie 2017

CCCLXXVIII. BLIZU DU TÉBE ŠTA

BLIZU DU TÉBE ŠTA DA SAM BOŽE!

NEARRER MY GOD TO THEE!

     Mlogu puznáta i taze pesma. Sincata mu razžálva, mu streska i nanáse napámeć či smi prumenlivi na toze svet, i mu ubážde či véčnata kraluvina mu čeka, i du nija ni možimi da duprém, otu ni smi vredni, ama si žélimi ud svi sarcu da badimi blizu du Guspudina Boga.

     Na námu krastjánete mu nosi napámeći, taze pesma, za neku  milini, prumenati ud toze kasi zemájsći žuvoti.
    Po mládite sa čuli taze pesma ud mozétu ”Titanic”. Hubanći hurti, i istensći.
    ”Makár da me dariš sas žálus ali s kriš”….”I gá baj na kraj sveta”…. ”Blizu du Tébe šta da sam Bože”.
     I ne sámu na kraj sveta, negu i ségá, u toze még, ségá… Tuj useštemi sincata. S kolku po mlogu teze dicá. U Bréšća u petak, 7 juli, dve dičeta sa prejali za paruv pać Svetotu Prečistinji. Po kasnu, otu bulesta ne i dupuštela, ama nija sinca znájmi i mlogu pate kázvam: Bolja po kasnu ud kaćétu nikaći.
     Se rádvam za tej, i kača u pesmata, ud dnés, u istena blizu du tej za stujé telotu Isusovu, blizu du tejnite sarčeta, báš u tej.
     Kolku i hubanku, milnu i te vazdéga tuje stánj.

DÁ! BLIZU DU TÉBE ŠTA DA SAM BOŽE!

joi, 6 iulie 2017

CCCLXXVI. MLÁDUST, ZA KAKO ME NAPUŠTEŠ

        Seda na red vaz zabáre. Za paruv pać sam tuka, vájda ud mlogu sláč, či le kača seku žina, jáku mi harésva sláć. Da viditi, i razbire se, da kuštuvati, kako točnu práva áz u dumá. Da si izedéši i prastite.
        Se varta iz gánka, ima idin čeleći vatre, homa sam áz na red. Vida napisanu imetu na doktura, i mi dváde u napámeć za parvija moja izkrušin ljubov. Sigá kulu 40 gudini u ličeja, jáku mi harésvalu idno monče. Ni moj da badi toj...
         Katu sam stégnala na red, flezvam vatre i vida idin čeleći dubél, s kurém, ćélav i izbarčeni. Ni moj da badi toj, i jáku stár za da badi toj mojta izkrušna ljubov ud mládusta-mi. Ali ...?
         Sled katu mji pugladeli zabite, sam si zala „sarcito u zabite”, katu sekaći sam vaz zabáre, sam si naprávila kurážja i sam gu zapitala aku i svaršili i toj bišnovsćija ličej „Kiril i Metodii”.
-                       Dá, sam zavaršili ličeja u Stár Bišnov. Kaći sti si dáli isápt, kaći sti ugátali? I udguvorili toj, palin s gordust či i učili u tozi pručutija ličej.
-                       Pa gá sti svaršli dvanájstija klás, u kuja gudina? Sam gu zapitala áz.
-                       U 1978-ta gudina. Za kako me pitati?
-                       E, si bili u moja klás! Ubáždem i sam se razsmela.

          I tugazi, toze ćélavija i izbarčenija me`j zapitali:

         
- Pa kakva máterija sti predávali?

marți, 4 iulie 2017

CCCLXXV. NA UPRUŠTINJE U ČIKLOVA

90 gudini ud oficiálnotu prepuznávanji kača mestu za upruštinjé

240 gudini ud izdiganjétu na ségášnata čarkva za upruštinjé


 
     

     Biz mlogu hurti, s mlogu mulitva i pubožnust vu predstávem nekolkus izglade – svetičta ud vremeto na svetata misa i križnija pać na banátsćite balgare palćene u Čiklova na 2 juni 2017.


 

MARIA ČIKLOVA – BL. D. MARIA UD NA KÁMAKA MESTU ZA UPRUŠTINJÉ U PLANINSĆIJA BANÁT

    Katuličánskata carkva ud Čiklova i blá izgradina parvata feć u parvija del na XVIII – tija vek ud dve  nemsći familj Windberger i Lang. Kulu 1700-na gudina, tija sa manerli idna svetica s Májća Božija s manenija Isus. U vremeto na turskotu robstvu pu teze mesta sa se krili mlogja krastjáne. Novata čarkva i blá izgradéna u 1777-ta gudina.


duminică, 2 iulie 2017

CCCLXXIV. KASA LEKCIJA …

Dváma tolvaje sa razbili idna bánka.
Parvija véka na visoći glás:
-”Mišéc, nikuj da ni buta! Pantet či lejvete ud taze bánka nisa sate vášte, ama žuvota i váša”
Sate hora détu sa bli tám, uplašni sa légnali dole i nitu nisa gladeli kantu tolvajete.
Tuj se zvi : ”Umenuvanji na načina na tojte miselj”
 Idna bulka, se-j utagnala na tarpézata. I ustávla suknotu da i se nadigni po gore ud štuti bi blo pušténu.
Idina ud tolvajete ja-ji pugladel i ji véknali:  - ”Vu zamolvami, gospugju, badeti pušténi! Nija probami da udkradnim lejve, ni da vu nasilimi vas!”
Tuj se zvi : ”Profesjonálism  - pravi sámu unuj u kujétu se razbireši dubre”
Sled katu sa izlezali ud pudruma na bánkata, po mládija kojtu i bili izučéni u  gorni skuli (MBA) ubážde na po stárija tolvaj, kojtu ne mu báš harésvala škulata, i menali prez négvite dváta klása (kača hájzlubáne) kača virdéškata iz udata.
- Hájda da prečetémi lejvete, da vidimi kolku smi udkradnali.
Po starija tolvaj, sarditi mu udguváre:
-         Za kako da gubimi vremeto, i mož i da mu uluvi nekuj, boja hájda da si sédimi pa dvéčara za čujmi na televézore kolku lejve sa se udkrádnali.
Tuj se zvi: ”Experijenca/ opit – u tuje vreme experjencata i po glávna ud štuti  hartijte prebráni ud na kursve POSDRU”
Homa sled katu sa se mánali tolvajete, deréktura prášte  kasire da véka policjata.
Kasire se-j bunili málku i ubážde na deréktura:
-         Guspudár deréktur, nibi blo dubre da gudimi na starna 5 miljone euro, i da irčémi či sa gj zali tolvajete?
Tuj se svi : ”Umeni si satu prutivnotu u vazmožnust ”
 Kasire se smeji, naméga na deréktura i ubážde:
-         Bi blo fájanu da mu puhaždeti tolvajete, makár idnaš u nedelete.
Tuj se svi: ”Vazmožnust – badi rádusini, či i mlogu glávnu.”
Večera, na televézore se izjaveva či dva tolvaje sa razbili bánkata i sa udkrádnali  sto miljone euro.
Tolvajete sa se uluváli da četati noscete. Idnaši, pa dvapate, pa tripate. Nikaći ni i izlezvalu samu 20 miljone euro. Ampa du sto, kaćétu sa izjavili na televézore?
Mlogu sarditi puparžeti:
De ji nejblo, u tekvaj, nija smi se bunli dva meseca kaći da razbijmi bánkata, i mogalu da mu uluvati i da mu farlati za doveka u tamnicata, ali po hargjevu da mu ubesati, a deréktura se-j udbráli s 80 miljone biz da mégni.
Tuj se zvi: ” Managerjálini nauk – Nauka i po haznuviti ud zlátotu”
Deréktura na bánkata i rádusini i se pudsmeva či satu détu i izgubili na bursata moži da-j iztrij toze tulvajšak. Biz da računimi či i sa mu ustánali nekolkus miljončita za trošak.
Tuj se zvi: ”Izkustvotu, ártata na mánágementa – Kurážjata  da prezamiši sate riskve.”